Ping Li-Marx 李萍, M.A.

Lecturer

Language courses for Modern Chinese

Contact

Ruhr-Universität Bochum
Fakultät für Ostasienwissenschaften
Sektion Sprache und Literatur Chinas
44780 Bochum, Germany

Office: Universitätsstraße 134, Room 3.19
Phone: +49 234 32-26257
Fax: +49 234 32-14265
Email:

Consultation hour

Thursdays, 4–6 p.m.

Short biography

Born in 1961. 1978–1982 studied Sinology in Chongqing (BA). 1988–1991 Master studies in ‘Chinese as a foreign language’ in Chengdu. 1989 four-month education at the Beijing Language Institute (Beijing Yuyan Xueyuan). 1982–1994 lecturer for Chinese literature and didactics at Chengdu Normal University (Chengdu Shifan Daxue). 1987–1994 teacher at the Centre for Chinese as a Foreign Language at Sichuan University. 1995–1998 teacher at the State Language Institute North Rhine-Westphalia (Sinicum) in Bochum. Since 1999 reader in Modern Chinese at the Department of Chinese Language and Literature.

Research focus

  • Chinese as a foreign language: theory and didactics
  • Modern Chinese literature

Selected publications

  • 6 essays in Lian'ai hunyin jiating / Love, Marriage, Family 1–6 (1996).
  • 12 essays in collective volume Xin nühai, ed. Li Ping (1994).
  • "Liuxuesheng zhongji Hanyu xiezuoke xingzhi, renwu ji jiaofa tantao", Dongxi'nan diqu duiwai Hanyu jiaoxue yantaohui wenji (1993).
  • "Qiantan waiguo liuxuesheng Zhongguo shufa jiaoxue", Shufa yishu 1 (1993).
  • Xinbian xiandai Hanyu duo gongneng cidian, co-author (1989).