Fakultät: Mathematik

            Hochschulanschrift (alt): Gebäude NA, 3. Stock, Zimmer 26
            Hochschulanschrift (neu): Gebäude IB, 1. Stock, Zimmer 145
            Tel.: 0234/32-28588
            Fax: 0234/32-14531
            E-Mail: Daniela.Kacso@rub.de

            Sprechstunde: im Wintersemester:                 Di 11-12 Uhr
                                                                        im Sommersemester:              Di 14-15 Uhr
                                                                        in der vorlesungsfreien Zeit:    n.V. per Email